Vilket takmaterial ska du välja?

Hus Renovering Tips

Ett tak är husets viktigaste beståndsdel, utan taket kommer huset inte att klara sig. Men det finns flera takmaterial att välja mellan, vilken passar dig bäst?

Strå och spån

På äldre byggnader och ekonomibyggnader var det vanligt att lägga strå- eller spåntak. Taken håller förvånansvärt bra men är svårt att lägga för amatören, själva arbetet är tungt och det är lätt att göra lite fel vilket leder till senare problem. Spån passar äldre stilar och om ditt hus eller garage har haft spån tidigare och du vill ta tillbaka den gamla charmen, kan du undersöka möjligheten att lägga det igen. Det går fortfarande att hitta spån och det finns en handfull specialister som lägger strå- eller vasstak.

Plåt

Plåttak är lättast att lägga själv. Det är formbart och kommer i färdiga ark. Plåttak håller i femtio år och är prisvärt. Du kan få det i flera färger och utseende, från falsat till tegelimitation. Plåt väger lite så även takstolar med större mellanrum klarar av vikten utan att behöva förstärkas. Plåt går också att måla om du vill köra på den gamla metoden eller efter några år när plåten har fått några repor. Det som är viktigt med plåt är att kolla efter oxidation- och frätskador. Tack och lov kan plåt punktlagas om den går sönder.

Tegel

Gammalt tegel som är över 100 år kan fortfarande vara helt och användbart. Det gör materialet väldigt hållbart och billigt. Men det krävs mer underhåll än vid plåt tak, dock mindre än vid strå och spån. Tegel som har legat länge på ett tak har bara de bästa pannorna kvar, de som har blivit frostskadade eller fallit av under vintern har ersatts med nya. Så länge pannan är utan sprickor och inte låter ihålig när du knackar på den, kan du lägga tillbaka den på taket. Tegel är dock ganska dyrt att köpa nytt och kräver ett gediget underarbete så inget vatten läker in.