Sundbyberg

Stockholm

Sundbyberg, inklämd mellan Solna stad och Stockholms Västerort, är Sveriges till storlek minsta kommun med en yta på endast 8,77 km2. Dock är kommunen den folktätaste i Sverige med nästan 5 000 invånare per km2, totalt drygt 43 000 invånare.

Första gången Sundbyberg omtalas någonstans är i form av gårdsnamnet Sundhy som går att hitta i källor från mitten av 1300-talet. År 1775 fick samma gård namnet Sundbyberg.

Som tätort började mot slutet av 1800-talet Sundbyberg ta sin form och då längs dåvarande Västeråsbanan, nuvarande Mälarbanan. Sundbybergs kommun bildades när Spånga landskommun samt det ur Solna stad utbrutna Lilla Alby municipalsamhälle slogs ihop år 1949.

Totalt består Sundbybergs kommun av tio stadsdelar, bland annat centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen samt Lilla Alby.
Med Stockholms innerstad är Sundbyberg förbundet med såväl pendeltåg och tunnelbana som bussar. Dessutom finns Tvärbanan som går i riktning Solna station respektive Alvik.