Lägenhet och avloppet

Lägenhet Tips

Att bo i lägenhet har både likheter med och skillnader från att bo i en villa. Och medan denna lista säkert kan göras ganska lång tänkte vi titta lite närmare på just avloppet. 

Bor man i lägenhet har man antingen ett hyreskontrakt eller så är man bostadsrättshavare. Och medan det kan vara stora skillnader mellan dessa två bostadsformer är detta ett av de områden där de ofta kan vara ganska lik.

Den bor i lägenheten har i båda fallet ett ansvar att våra den väl och kan bli ersättningsskyldig för eventuell skada som vållas eller uppstår genom försummelse. Många gånger är det den boende som måste kunna bevisa att felet inte uppstått på grund av dennes handlingar, eller brist av handlingar för den delen. Finns det en rimlig anledning att det kan ha uppstått på andra sätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som måste kunna bevisa att den boende är ansvarig och kan inte kräva ersättning utan verklig grund för detta.

Vården av avloppet betyder i regel att man är försiktig med vad man spolar ned i det. Mycket mer än så kan man normalt sett inte förväntas göra. När det gäller diskho och vask i köket, samt handfat och golvbrunn i badrum är det rekommenderat att regelbundet rensa dessa för hand. Sånt som spolas ned med vattnet fångas upp av systemet och medan det inte orsakar allvarliga stopp kan de försämra avrinningen. I nästan alla fall är detta ett väldigt enkelt fix.

Här listar vi några saker du inte ska spola ned i avloppet:

  • Matrester i vasken. Om du spolar ned detta kan det fastna i rören. Ta upp resterna med en vaskrensare och släng i kompost eller matavfallsbehållare, om ni har en sådan soptunna.
  • Fett och olja i vasken. Detta stelnar och bildar en propp när det kallnat. Fånga upp fettet med hushållspapper innan rengöring.
  • Målarfärg. Miljöfarliga ämnen  finns i färgen som inte bör spolas ned. Om du har färg kvar på penseln är det bästa att försöka samla upp denna genom att doppa i en burk med vatten, lämna till dagen efter och troligtvis har färgen sjunkit till botten. Ta resterna till återvinningscentral.

Problem kan dock fortfarande uppstå och det är bra att som hyresgäst eller bostadsrättshavare vara uppmärksam på olika sorters situationer och ta kontakt med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om felet inte är något man själv kan åtgärda.

Medan det finns grunder för detta ansvar i lagen kan det också finnas utrymme för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att skifta ansvarsfördelningen något. Att läsa sitt hyreskontrakt eller bostadsrättsföreningens stadgar är därför något man alltid ska se till att göra.