Härlig utomhusmiljö

Flytta Hus Tips

  Nu när vintern börjar leta sig in och trädgårdsarbetet är klart för året så finns det istället tid för planering. Vad är ni nöjda med i er trädgård och vad kan ni förbättra?

Anlägg gångar och uteplatser

Om man har en lite större trädgård med flera olika delar så som rabatter, uteplatser och trädgårdsland så kan det vara mycket vackert att anlägga lite gångar mellan de olika områdena. I Sverige har det varit vanligt att använda skiffer eller betongplattor för detta. Den mest tåliga stenen att använda är dock utan tvekan granit som idag även är vanlig att användas som till exempel köksbänk. Utomhus används dock granit främst till gångar eller som kantsten till gången eller rabatten. Ett riktigt trevligt intryck kan man även få genom att använda sig av gatsten i granit. Plattorna och gatstenen för gångar kan med fördel även användas för att anlägga vackra uteplatser. Granit finns i många olika färgval. Förutom den klassiskt ljusgråa så finns det även i en rödbrun nyans samt en mörkgrå, nästan svart, variant. Tänk på att göra ett ordentligt underarbete, så att stensättningen blir i första hand lyckad och långvarig. Ett dåligt underarbete kan resultera i att du inom kort måste lägga om allt, för att plattorna flyttar sig, ogräs växer upp och marken blir ojämn. Se till att det är väl dränerat och lägg en fiberduk i botten för att massor inte ska vandra ner och växter ska vandra upp. Fyll på med bärlager och packa väl, helst med vibratorplatta, fyll på upp med sättsand minus plattans tjocklek och packa väl igen. Fyll upp ytterligare om så behövs och dra slätt med något som exempelvis en rätskiva. Sedan plattorna är utplacerade är det bra att foga med en speciell fogsand, som är ogräshämmande.

Rabatter

Var du nöjd mer hur du hade rabatterna under det föregående året? Vinterhalvåret är som sagt ett ypperligt tillfälle att planera för rabatten och bestämma om man vill anlägga någon ny. Att designa en rabatt bör dock få ta sin tid tack vare bredden av val som behöver göras. Först och främst så måste man fundera ut över var den skall placeras. Var skulle den passa in rent utseendemässigt och hur är där mikroklimatet? Om du vill odla växter som egentligen växer i lägre växtzoner så är kravet på vindskydd och bra solläge väldigt mycket högre än annars. Efter det behöver man alltså tänka på vilka blommor och växter man vill ha i sin rabatt. Än en gång så behöver man både tänka på utseende samt om de klarar av förutsättningarna som där finns. För att få ett bra utseende på rabatten är det bra att placera höga blommor mot mitten, om rabatten ligger fritt och lägre fram mot kanten. Har rabatten något bakom sig, kan man med fördel placera högre växter längst bak och lägre framåt. landscaped-flower-garden