Häck, staket, plank eller mur?

Hus Tips

Det här med tomtgränser kan vara viktigt att tänka på i många områden. Vill man definiera denna på ett enkelt sätt har man ett par olika alternativ och här tänkte vi ta upp dessa och titta på fördelarna med dem.

Häck

Häcken är en favorit bland många i Sverige. Två stora fördelar med att plantera häck är att det kräver inget byggnadslov och det finns inget som säger hur hög en häck egentligen får vara. Häcken kan därför vara ett smart sätt att få ett bra insynsskydd, om man är villig att vänta på att den får växa till sig. Det finns dock genvägar. Företag som Plantinavia säljer faktiskt färdiga häckar upp till två meter höga redo att planteras.

Staket

Precis som häck kräver staket inget byggnadslov. Dock så är det ofta krav på minst 50 % genomsiktlighet, men detta kan variera från kommun till kommun. Det är ganska vanligt att man får ha mindre genomsiktlighet så länge man får grannarnas godkännande.

Den traditionellt accepterade höjden på ett staket är en meter eller under, men många kommuner tillåter lite högre än det utan krav på bygglov. Stadsbyggnadskontoret i både Göteborg och Stockholm har dock ingen övre gräns på ett stakets höjd.

Plank

Still skillnad från staket byggs plank ofta utan någon genomsiktlighet alls. Det är dock vanligt att ett plank kräver bygglov, med några undantag. Ska man dock bygga det vid tomtgränsen krävs bygglov. Något man kan påskynda genom att få grannarnas godkännande och lämna in dem tillsammans bygglovshandlingarna. Man brukar sällan tala om en övre gräns för plank, men över tre meter är nog ganska sällsynt.

Mur

En mur är också något man behöver bygglov för att upprätta, men i regel endast om den är över en halv meter. Det är relativt ovanligt med mur på de flesta håll i Sverige då det är ganska dyrt och kommer med underhållsansvar.