Fördelningen av ansvar i en bostadsrättsförening

Renovering Tips

Har du precis köpt din första bostadsrätt så kan det vara nödvändigt att sätta sig in i hur det fungerar i en bostadsrättsförening och vem som ansvarar för vad. Det finns stadgar i föreningen som visar på hur fördelningen av ansvaret ser ut i den förening som du precis blivit medlem i.

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen, det vill säga alla ni som bor i lägenheterna har ett tillsammans ett ansvar för att föreningens fasta egendom underhålls och är i gott skick. Det gäller att man kanske upprättar en underhållsplan där saker som behöver åtgärdas finns med. Det kan vara att inom två år så behöver fastighetens fasad målas om. Då gäller det för styrelsen att ta fram priser för detta som kan accepteras av föreningens medlemmar. Allt som har med fastighetens yttre kan man säga faller på föreningen och även ledningar för vatten och avlopp. Viktiga beslöt som rör föreningens fasta egendom tas på den årsstämma som föreningens styrelse kallar till.

Bostadsrättshavarens ansvar

Som bostadsrättshavare så ska man hålla sin egen lägenhet i gott skick och bekosta detta med egna medel. Allt som utförs i lägenheten skall vara fackmässigt utfört och följa de anvisningar som föreningen satt upp i de stadgar som beslutats om på årsstämman. Som ägare av lägenheten så ser man till att reparationer och underhåll sker i bostaden. Detta kan innebära att icke bärande väggar kan plockas ned för att skapa ett större rum eller att sätta upp ett rum för att skapa ett extra sovrum. Dock så innebär renovering av fönster och balkong något som föreningen ansvarar för. Om stambyte planeras att utföras så kan det vara en smart idé att renovera badrummet om det skulle behövas.