En fastighetsägares skyldigheter

Tips

Som fastighetsägare så har man ett ansvar och vissa skyldigheter som följer med den fastighet som man äger. Man har en del olika roller som fastighetsägare, förutom att man äger fastigheten så är man också hyresvärd för de som hyr bostäder eller lokaler i fastigheten. En fastighetsägare kan också vara arbetsgivare då det mest troligt finns anställda i fastighetsbolaget.

Man kan dessutom vara byggherre vid nybyggnationer med allt vad det innebär. Det kan vara allt från att ansöka om bygglov för uppförande av nya fastigheter och inköp av material från exempelvis BB Gruppen som säljer produkter till offentliga lokaler. Som fastighetsägare så har man ett ansvar för säkerheten i en fastighet och man ska se till att den tekniska standarden håller den kvalité den ska. Det gäller att renovera och hålla efter så att fastigheterna håller den standard som krävs i ett modernt Sverige.

Det gäller att utföra så kallad egen kontroll på de fastigheter som man äger, mer om detta kan man läsa hos Fastighetsägarna. Som oftast så finns det fastighetsskötare som tar hand om den dagliga driften av en fastighet på uppdrag av fastighetsägaren. Det finns ett par lagstadgade kontroller som ska göra och dessa är bland annat kontroll av ventilation, översyn av hissar, kontroll av värdet av radon med mera. De fastigheter som ägs ska vara i ett sådant skick att de som bor och vistas ska känna sig säker.