Bromma

Stockholm

Bromma som man hittar precis väster om Stockholms innerstad är en så kallad närförort inom Stockholms kommun. Bromma som ligger inom det som brukar kallas Västerort har totalt 71 000 invånare som är fördelade på 23 700 lägenheter och 7 700 småhus.

Bromma utgör inom Stockholms kommun ett stadsdelsområde med runt 25 olika stadsdelar som till exempel Alvik, Bällsta, Ekeby, Mariehäll, Nockeby, Traneberg, Ålsten och Äppelviken.

Namnet Bromma går troligtvis tillbaka åtminstone till 1100-talet då Bromma kyrka byggdes under senare delen av det århundradet. Under medeltiden bestod Bromma mestadels av gårdar och under 1600- och 1700-talet koncentrerades ägandet till ett fåtal gods. Denna ägarstruktur löstes så småningom upp och mot slutet av 1800-talet började rika innerstadsbor köpa upp mark för sommarnöjen.

År 1916 införlivades den dåtida Bromma landskommun i Stockholms kommun och 20 år senare, år 1936, invigdes Bromma flygplats som fick stor betydelse för Stockholm.

Under 1950- och 1960-talet byggdes många hyreshus, vilket ledde till förtätning av Bromma, en förtätning som stadigt pågår.

Genom åren har en rad framstående personer bott i Bromma, bland annat den svenske statsministern Per-Albin Hansson, vilken bodde på Ålstensgatan.

Idag tillhör Bromma ett av de mest välbärgade områdena i Stockholmsregionen då man inhyser nio av de tio rikaste stadsdelarna i hela Stockholms kommun.