Åtgärda tomten

Tips

Har man byggt ett nytt hus så är man i behov att åtgärda tomten också, det går inte att bara låta den vara. Som ofta vid ett husbygge eller renovering så förstörs befintliga gräsmattor och uppfarter av de maskiner som kommer in för att utföra någon form av arbete.

Planera noggrant hur du vill att din tomt ska se ut. Kolla upp entreprenadfirmor vad de kan erbjuda för hjälp, undersök deras referenser så du vet vad företaget gjort tidigare och om de passar för just det jobb ni vill ha utfört. Det går också att låta entreprenadfirman vara med i planeringen av din tomt då de oftast har erfarenheten och kunna beräkna vad som ska göras och hur det ska utföras.

När allt är planerat och ni fått tomten i den form ni vill ha den så är det dags för att ordna med gräsmattan, frågan är om ni ska så en gräsmatta eller rulla ut en färdig. Det finns fördelar med båda, bästa med att anlägga en färdig gräsmatta är att den redan efter ett par veckor är så pass slitstark och man slipper vänta länge på resultat.

Plantering av buskar och blommor kräver sin tid, har du bra jordmån och är noga med placeringen av växterna, ta gärna råd från trädgårdsexperter på hur du ska tänka för just din trädgård. Mycket beror på hur mycket tid och energi du vill lägga på din trädgård. Allt som planteras är i behov av skötsel så ta inte i för mycket om du inte ha tid att ta hand om din trädgård.