Annedal

Stockholm

Annedal är en helt nytt bostadsområde i västra Stockholm, som delvis fortfarande är under uppbyggnad. Annedal hittar man i Mariehäll på andra sidan väg 279 från Solvalla Travbana sett. När allting står färdigt kommer Annedal att bestå av totalt 2 000 lägenheter för runt 5 000 boende. Alla lägenheter kommer att byggas i miljövänliga material som är energieffektiva.

Dessutom kommer här även finns en ny skola med klasser från 6-årsverksamhet upp till och med årskurs 6 samt ett antal förskolor. Området vänder sig främst till barnfamiljer eftersom hela Annedal är planerat med just barnen i åtanke. Bland annat så kommer man mitt i området att hitta ett grönområde i form av Annedalsparken med exempelvis lekplats, fotbollsplan och en plaskdamm.

Första inflyttningen till Annedal skedde i februari 2011 och beräknas pågå till 2016 när hela området enligt planen skall vara färdigt. För att visa upp det nya området anordnades i augusti 2012 boutställningen Annedal 2012 i samarbete mellan Stockholms Byggmästareförening, byggherrarna, Stockholms stad och Sundbybergs stad. Under utställningen fick besökare möjlighet att bland annat ta del av visningslägenheter med mera.